Abone İadelerinde Uygulanacak Yöntemler Çalışması Hakkında Kamuoyu Görüşü Alınması

Kurumumuz tarafından yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda alınan Kurul Kararları ile, işletmecilerin yaptığı tespit edilen ihlallere ilişkin olarak idari para cezası uygulanmasının yanı sıra mağdur edilen tüketicilere ilişkin olarak iade yapılması hususları da karara bağlanmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, işletmeciler tarafından tüketicilere iade yapılmasına yönelik Kurul Kararları alınması halinde tüketici hak ve menfaatlerinin korunması, tüketicilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen “Abone İadelerinde Uygulanacak Yöntemler” düzenlemesinin yürürlüğe geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.