BTK, Yeni GSM ve İnternet Aboneliği Yaptırımlarını Duyurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ya da kısa adıyla BTK ülkemizdeki GSM ve internet abonelikleriyle ilgili yeni düzenlemeleri kapsayan ElektronikHaberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği‘ni 28 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayınladı.

İnternet ve GSM hatlarının abonelik ve faturalandırma süreçlerini kapsayan bu yeni yönetmelik ile birlikte hat nakil işlemleri, hat açma kapama bedelleri, ödenmeyen faturalar sonucunda ne olacağı gibi konular düzenleniyor.

Yönetmeliğin tüketici haklarının korunmasını hedefleyen maddeleri 6 sonra yürürlüğe girecek. Bu maddelerde dikkat çeken hükümler şu şekilde:

– Belli bir tutar altındaki faturalar bir sonraki döneme bırakılabilecek

– Kampanya bitiminden önce abonelere bilgilendirme yapılacak

– Hat nakil işlemleri 7 gün içinde yapılacak (adreste şebeke olmadığı durumlar hariç)

– Operatörler, öngörülebilir kesintiler öncesi kullanıcılara bilgilendirme yapmak zorunda kalacak

– Görme engeli aboneler için yurt dışındaki dolaşım tarife bilgilerinin sesli olarak verilmesi zorunlu olacak

Taahhütlü abonelikler ile ilgili olarak aşağıdaki madde dikkat çekmekte:

– Aboneler, hatlarını nakil ettirecekleri yeni adreste aynı nitelikte hat bulunmaması halinde cayma bedeli olmadan abonelikten çıkabilecekler

Hat açma – kapama işlemleri için ise aşağıdaki maddeler öne çıkıyor:

– Aboneler, ödeyemedikleri faturalardan ötürü kapatılan hatlarını açtırabilmek için aynı takvim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir açma-kapama bedeli ödemeyecek

– Aboneler, ödemedikleri faturalar nedeniyle kapatılan hatları söz konusu olduğunda, hattın kapatıldığı tarihten sonrasını kapsayan dönem için herhangi bir hizmet bedeli ödemeyecekler

6 ay sonra yürürlüğe girecek bu maddelerin haricinde, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek maddeleri dijital abonelik sözleşmelerine yer veriyor. Bu maddelere göre kullanıcılar, tablet ve bilgisayar ekranı gibi dijital ortamlar üzerinde elektronik kalemle imza atarak abonelik başvurusu yapabilecekler.

BTK’nın duyurusuna ve yönetmeliğin detaylarına bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz.


Veritabanına bağlantı sağlanamadı