Cezai şart veya cayma bedeli ne demektir?

Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezai şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu nedenle taahhüt süresi içerisinde;

• Aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz,
• Tarifenizi değiştirmek istemeniz,
• İşletmeci değiştirmek istemeniz,

durumunda, imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezai şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir.


Veritabanına bağlantı sağlanamadı