DHCP Çalışma Prensibi

DHCP server client bilgisayar arasında ip alma süreci içerisinde 4 paket alışverişi olur.Bunlar;

1) DHCP Discover

2) DHCP Offer

3) DHCP Request

4) DHCP Acknowledgment

 

Bunların açıklaması:

 

DHCP Discover:

 

IP adresini DHCP server’dan alacak şekilde konfigüre edilin istemci bilgisayar açıldığında, network ortamınaDHCP Discover olarak adlandırılan bir paketi broadcast ( hedef adresi 255.255.255.255 olan paket) olarak yollar ve ortamdaki DHCP sunucunun kendisine cevap vermesini bekler.Burada istemci bilgisayar henüz bir IP adresine sahip olmadığı için gönderdiği broadcast paketdeki kaynak IP adresi 0.0.0.0 ‘dır.

 

DHCP Offer:

 

DHCP server bu istemciden gelen mesajı aldıktan sonra bu istemciyeDHCP Offer olarak adlandırılan bir paket yollar.Bu pakette, DHCP sunucu istemciye kullanabileceği bir IP adresi,subnet mask , bu IP adresinin kiralama süresi ve DHCP serverin IP adresi gibi bilgiler bulunur.Gönderilen bu paket de broadcast olarak yollanır.

 

DHCP Request:

 

İstemci bu paketi aldıktan sonra paketi yollayan DHCP server’a DHCP Request olarak adlandırılan bir paket yollar.

DHCP Acknowledgment:

Ardından bu paketi alan DHCP sunucu, istemciye önerdiği IP adresini DHCP veritabanına, belirlenen kiralama dönemi boyunca kullanılmak üzere yazar.Ardından istemciye bu işlemin tamamlandığını belirtenDHCP Acknowledgment paketini yollar.Bu pakette ayrıca DHCP sunucu tarafından atanan DHCP seçenekleride (örneğin varsayılan ağ geçidi adresi,DNS ve WINS sunucu adresleri gibi) istemciye yollanır.Bu son mesaj ACK olarak da bilinir.

Not: Ayrıca DHCP sunucu herhangi bir sebepten dolayı bu işlem blogunu yerine getiremezse istemciye NACK(Negative ACK) mesajı yollanır.


Veritabanına bağlantı sağlanamadı