“Cep”te hedef Türkiye nüfusu

Bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla 76,6 milyon olan mobil abone sayısının gelecek yılın sonunda 80 milyona ulaşması hedefleniyor.

Türkiye’de bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla 76,6 milyon olan mobil abone sayısının, gelecek yılın sonunda 80 milyona ulaşması planlanıyor.

Türkiye’deki genişbant abone yoğunluğunun da artması ve Avrupa Birliği (AB) ortalamasına yaklaşması bekleniyor.

2018 yılı Programı’ndan derlediği bilgilere göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişimi, bu sektörün GSYH’ye yapacağı doğrudan katkının yanı sıra diğer sektörlerin gelişimi için de kritik önem taşıyor.

Sabit genişbant erişim pazarında, abone sayısı bazında, DSL hizmeti sunan alternatif internet servis sağlayıcılarının pazar payı geçen yılın haziran ayında yüzde 16,9 iken bu oran, bu yılın aynı ayında yüzde 18,9’a yükseldi. Aynı dönemde kablo internet hizmetinin pazar payı yüzde 6,7’den yüzde 7,1’e çıktı.

Bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla mobil haberleşme hizmetlerini kullanan toplam abone sayısı 59,9 milyonu 4,5G olmak üzere 76,6 milyon olurken, genişbant abone sayısı ise 66,4 milyona ulaştı. Gelecek yıl sonu itibarıyla mobil ve genişbant abone sayılarının 80 milyona ulaşması hedefleniyor.

Elektronik haberleşme küresel düzeyde geliştirilecek

Programda, Türkiye’de bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Programa göre, kullanıcılara yüksek hızda genişbant erişim hizmeti sunulmasına imkan veren fiber optik altyapıların yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler hayata geçirilecek. Programda belirlenen diğer hedefler ise şöyle sıralanıyor:

“Sayısal içeriğin gelişmesi ve ticarileşmesi amacıyla başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yüksek katma değerli internet girişimleri ile yazılım firmalarının ortaya çıkması ve gelişimi desteklenecek.

e-ticaret vasıtasıyla ihracatın artırılmasına yönelik teşvik ve düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Kişisel verilerin korunması ve ulusal bilgi güvenliği alanlarında hukuki altyapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Yayıncılık sektörünün altyapı ve hizmetleri çeşitlendirilecek ve sayısal dönüşümü tamamlanacak.”

Kaynak: Dunya.com


Veritabanına bağlantı sağlanamadı