İmzaladığım abonelik sözleşmesindeki tarife ücreti işletmeci tarafından yükseltilebilir mi?

Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında işletmecilerin tarife değişikliklerini yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde abonelere kısa mesaj (SMS), arama ve/veya posta ile duyurmaları koşuluyla tarifelerini değiştirebilme hakları bulunmaktadır.


Veritabanına bağlantı sağlanamadı