İnternet Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

Talebinizi,

–         Abonesi olduğunuz işletmeciye yazılı olarak bildirmek, (İşletmeci Numaraları)

–         Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak göndermek,

–         Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,

kaydıyla sözleşmenizi istediğiniz zaman sona erdirebilirsiniz. İşletmeci, fesih talebinin alındığı bilgisini aboneye en geç yirmi dört saat içinde iletmektedir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde aboneye sunulan hizmet kısıtlanmakta veya durdurulmaktadır. Hizmetin yirmi dört saat içinde kısıtlanmaması ya da durdurulmaması halinde abone sorumlu tutulmamaktadır.

İşletmeci, abonenin fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içinde fesih işlemini gerçekleştirmek ve posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini aboneye bildirmek zorundadır.